Lista naszych spotkań


13.03.2014r., dr Honorata Jakubowska (IS UAM): Praktyki i dyskursy różnicowania płci w sporcie 04.06.2013r., dr Ewa Glapka: Panna młoda jak z żurnala... O komodyfikacji kobiecości w magazynach ślubnych, czyli o wykorzystaniu stereotypów płciowych w celach marketingowych 16.01.2013r., dr hab. Michał Krzyżanowski: Językowe konstruowanie tożsamości (płciowej) w komunikacji społecznej 12.12.2012r. dr Kazimiera Król: Tożsamość płciowa ludzi ulicy 7.11.2012r. dr Natalia Krzyżanowska: Co to znaczy być kobietą/mężczyzną w Polsce - czyli jak konstruujemy kategorię gender 17.10.2012r., Gender Research Group - spotkanie organizacyjne 25.05.2012r. Festyn Wielkopolskiego Stowarzyszenia Resocjalizacji "Horyzont", Zakład Poprawczy w Poznaniu 16.03.2012r. dr hab. Władysław Kot, prof. nadzw. UEP: Metafizyka w ekonomii - inaczej 2012r. mgr Wojciech Pigla (Instytut Socjologii UAM): Indywidualizacja a nowe formy współnotowości 3.06.2011r. Wojciech Onyśków (UAM): Nowe nurty badawcze w badaniach reprodukcji społecznej poprzez edukację 21-22.10.2010r. UEP Międzynarodowa Konferencja Naukowa „URBAN TRANSITIONS. FOOTPRINTS OF SOCIAL, CULTURAL AND ECONOMIC CHANGE" 30.04.2010r. Towar i pieniądz - Karol Marks "Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej" (dyskusja nad tekstem) 18.03.2010r. Co wiesz o Iranie? "Beautiful city" A.Farhadi 05.03.2010r. Urządzenie seksualności dzisiaj - "Historia seksualności" M.Foucaulta (dyskusja nad tekstem) 20.11.2009r. Anna Bernatowicz (UEP,UAM): Serwisy społecznościowe - utrwalanie, modyfikacja czy obalanie stereotypów? 23.10.2009r. "Będę więc mówić o jednej literze..."- dyskusja nad tekstem J.Derridy "Différance" 12-13.06.2009r. Wyjazd naukowo-integracyjny do Pragi 05.06.2009r. dr Mariusz Szynkiewicz (Instytut Filozofii UAM): Wszechświat a literatura - o niepokoju kosmologicznym Stanisława Ignacego Witkiewicza 27.03.2009r. "Czy diabeł może być zbawiony?" L.Kołakowskiego (dyskusja nad tekstem) 30.01.2009r. Prof. dr hab. Władysław Kot: Dlaczego pewien filozof staje się teologiem, a pewien teolog filozofem? 20.11.2008r. Konferencja Naukowa: SZTUKA WOBEC EKONOMII, EKONOMIA WOBEC SZTUKI 19.04.2008r. Muzeum Powstania Warszawskiego 29.02.2008r. mgr Krzysztof Nowak(Instytut Filozofii UAM): Kilka uwag o teorii wartości opartej na pracy 14.12.2007r. Prof. dr hab. Tomasz Węcławski: Pracownia Pytań Granicznych UAM. Idea i pierwsze doświadczenia 16.11.2007r. Czy Z.Freud faktycznie myślał tylko o jednym? "Poza zasadą rozkoszy" -dyskusja o tekście 25.05.2007r. mgr Szymon Wawrzyniak (Instytut Filozofii UAM): Siebie poznawać pragnę. Samopoznanie a czasy nowożytne 13.04.2007r. mgr Mariusz Szynkiewicz (Instytut Filozofii UAM): Od Wielkiego Wybuchu do początków życia na Ziemi 23.03.2007r. dr Andrzej Nowak (Instytut Filozofii UAM): Nowoczesnośća dwuznaczność nieobecności Oświecenia 16.03.2007r. Kulturowe odniesienia do "Innego": Od bogini do współczesnej wyzwolonej kobiety - przemiany ról społecznych kobiety w tradycji wietnamskiej (analiza tekstu T.Halik) 01.03.2007r. Kulturowe odniesienia do "Innego":problematyka kobiety w kulturze arabsko-muzułmańskiej (analiza tekstu K.Kurzawy) 23.02.2007r. mgr Tomasz Kolendo(Katedra Socjologii i Filozofii UEP): Nietzsche i filozofia społeczna 09.12.2006r. Wyjazd naukowo-integracyjny do Drezna 01.12.2006r Filozofia Ludwika Feuerbacha - Wykłady o istocie religii (wykład 21, 25, 27, 30) 17.11.2006r. mgr Anna Skowron(Instytut Filologii polskiej UAM): Lingwistyczny kocioł bałkański, czyli o dialektalnej i alfabetycznej mieszaninie w państwach byłej Jugosławii 02.06.2006r. mgr Monika Bobako (Instytut Filozofii UAM): Filozofia polityczna - ujęcie feministyczne 31.03.2006r. mgr Mariusz Szynkiewicz (Instytut Filozofii UAM): O patologiach w nauce 03.03.2006r. mgr Michał Czapski (Instytut Filologii polskiej UAM): Popkultura i fantasy - historia współzależności (spotkanie współorganizowane z Kołem Naukowym Polonistów UAM) 09.12.2005r. mgr Marek Woszczek (Instytut Filozofii UAM): Problem zła a Cień człowieka w psychologii Carla Gustava Junga 04.03.2005r. mgr Bartosz Gałązka: Filozofia jako spotkanie, filozofia jako troska 14.01.2005r. Ks. Arkadiusz Szymczak (Duszpasterstwo Akademickie): Czy Kościół powinien angażować się w życie społeczne? 04.12.2004r.Wyjazd naukowo-integracyjny do Berlina 28.05.2004r.Prof. dr hab. Władysław Kot: Religie w cywilizacjach XXI wieku 19.03.2004r. Prof. dr hab. Barbara Pogonowska: Pewne nieoczywistości koncepcji racjonalności 13.02.2004r. Prof. dr hab. Włodzimierz Kaczocha: Demokracja proceduralna - demokracja republikańska
KONTAKT
Katedra Socjologii i Filozofii UEP
ul. Towarowa 53, 61-896 Poznań tel.(0-61)854-38-85
e-mail:i.bartkowiak@ue.poznan.pl
Adres do korespondencji: Katedra Socjologii i Filozofii Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Al. Niepodległości 10, 60-967 Poznań

LOGOWANIE
Login:
Hasło: